قانون عیدی، سنوات و پاداش سال 1400 + نحوه محاسبه

همه کارفرماها موظف هستند به هر کدام از کارگران و کارمندان خود بابت یکسال کار، عیدی و سنوات پرداخت کنند. عیدی آخر سال هم به کارمندان دولتی تعلق می‌گیرد و هم کارگران و کارمندان تحت قرارداد با تامین اجتماعی. اما سنوات سال 1400 تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که قرارداد یکساله با کارفرمای خودشان بسته‌اند. برای دانستن محاسبه عیدی 1400، محاسبه پاداش و سنوات 1400 و باقی مزایایی که آخر سال به تمام کارمندان و کارگران تعلق می‌گیرد، این مطلب را تا انتها بخوانید.
قانون عیدی و پاداش کارگران و کارمندان سال 1374 قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران شاغل توسط مجلس تصویب شد. این قانون در تمام این سال‌ها هم تغییری نکرده است. قانون عیدی و سنوات می‌گوید تمام شرکت‌ها و کارفرماها موظف هستند در ازای یکسال کار، معادل 60 روز دستمزد بر مبنای حقوق پایه، عیدی به کارمندان و کارگران خود پرداخت کنند. این حداقل مبلغ عیدی است که تمام کارفرمایان باید به کسانی که برای آنها مشغول کار هستند، بپردازند. اما قانون مبلغ حداکثری هم برای عیدی تعیین کرده که معادل 90 روز حقوق روزانه قانونی فرد خواهد بود. سوال خیلی‌ها برای محاسبه عی..

ارز منشا یعنی چه؟

منشا ارز چیست؟ تمام واردکنندگان کالا و شرکت‌های تجاری‌ای که قصد واردات به کشور را دارند، برای پروسه خرید کالا و وارد کردن آن به کشور، نیاز به ارز بین المللی یعنی دلار دارند. اصطلاح منشا ارز هم با وجود اینکه کمی ناآشنا و پیچیده به نظر می‌رسد، اما در واقع به معنای محلی است که دلار لازم برای واردات کالا را به شرکت‌های تجاری می‌دهد. حالا چرا منشا ارز اهمیت زیادی دارد؟ چون بانک مرکزی باید نسبت به محل تامین ارزی که برای واردات این کالاها اختصاص پیدا می‌کند، نظارت کامل داشته باشد. برای همین هم واردات کالا‌ در سامانه‌های گمرکی، بعد از گرفتن استعلام از بانک مرکزی انجام می‌شود.
همه چیز درباره دریافت ارز مسافرتی
ارز منشا داخلی چیست؟ هر وقت درباره ارز منشا داخلی شنیدید، بدانید که خبری از اسکناس نیست. در واقع ارز منشا داخلی حواله‌ای ارزی است که قابلیت انتقال از داخل به خارج از کشور را هم ندارد و تنها قابل معامله بین بانک‌های داخلی است. به خاطر همین محدودیت هم ارز منشا داخلی ارزش پایین‌تری از ارز منشا خارجی در دنیای صادرات و واردات دارد. قیمتگذاری آن هم بر پایه عرضه و تقاضا و قیمت توافقی نرخ‌گذاری..