وبلاگ
معرفی برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سال 1402

معرفی برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سال 1402

یکی از جذاب‌ترین کارهایی که در آخر سال می‌شود انجام داد، همین انتخاب بهترین‌هاست و ما هم اینجا بهترین صندوق سرمایه‌گذاری سال 1402 را در چند حوزه مشخص معرفی کرده‌ایم. این انتخاب شاید باعث شود تا در سال آینده تصمیم بهتری در این نوع سرمایه‌گذاری بگیرید.

آمار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال 1402

در حال حاضر نسبت کل ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری به ارزش کل بازار چیزی در حدود 11 درصد است. این نسبت اندک ضمن این که نشان‌دهنده سهم ناچیز صندوق‌های سرمایه‌گذاری از ارزش بازار بورس است، نشان‌دهنده این است که اگر فرهنگ سرمایه‌گذاری جا بیفتد و صندوق‌ها هم خدمات متنوع‌تر و حرفه‌ای‌تری ارائه بدهند، چشم‌انداز روشنی پیش روی این ابزارهای مالی وجود خواهد داشت.

در حال حاضر تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران به 451 صندوق می‌رسد. از این تعداد، 141 مورد صندوق با درآمد ثابت، 132 مورد صندوق سرمایه‌گذاری در سهام، 104 مورد صندوق اختصاصی بازارگردانی، 26 مورد صندوق مختلط، 16 مورد صندوق جسورانه و 15 مورد صندوق سپرده کالایی هستند.

در سال 1402، بازدهی تمام صندوق‌های درآمد ثابت، به طور متوسط به 22.12 درصد رسید. این بازدهی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام، حدود 23.92 درصد، برای صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی ۳.۳۳ درصد، برای صندوق‌های مبتنی بر سپرده کالایی ۲۹.۶۶ درصد، برای صندوق‌های مختلط 16.23 درصد و برای صندوق‌های جسورانه حدود 26.87 درصد بود.

مقایسه ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری

اگر بخواهیم ارزش انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری را با هم مقایسه کنیم، باید بگوییم که بیشترین ارزش مربوط به صندوق‌های با درآمد ثابت است. مجموع ارزش صندوق‌های با درآمد ثابت در انتهای سال 1402 به 5،125،514 میلیارد ریال رسیده است. این در حالی بود که ارزش کل صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی 1،757،731 میلیارد ریال، ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام حدود 1،122،032 میلیارد ریال، ارزش کل صندوق‌های سپرده کالایی 319,184 میلیارد ریال، ارزش کل صندوق‌های مختلط 61,349 میلیارد ریال و ارزش کل صندوق‌های جسورانه 3,705 میلیارد ریال است.

فهرست تمامی صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری

در پایان سال 1402، سهم صندوق‌های با درآمد ثابت از ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حدود 60 درصد است. در حالی که سهم صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی ۲۰.۸۷ درصد، سهم صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام 13.26 درصد، سهم صندوق‌های سپرده کالایی ۳.۷۱ درصد، سهم صندوق‌های مختلط فقط 0.72 درصد و سهم صندوق‌های جسورانه بسیار ناچیز است.

بهترین صندوق درآمد ثابت در سال 1402

۵ صندوق پربازده درآمد ثابت در سال ۱۴۰۲ را به این ترتیب فهرست می‌کنیم [با کلیک روی هر صندوق می‌توانید به صفحه اختصاصی آن‌ها بروید]:

 • صندوق گنجینه آینده روشن (صایند) | بازدهی سالانه: ۴۲.۵۸ درصد
 • صندوق آریا (یارا) | بازدهی سالانه: ۳۱.۳۶ درصد
 • صندوق نوع دوم اعتبار (اعتبار) | بازدهی سالانه: ۲۹.۹۷ درصد
 • صندوق سپهر سودمند سینا (سیناد) | بازدهی سالانه: ۲۹.۶۶ درصد
 • صندوق اعتماد داریک (داریک) | بازدهی سالانه: ۲۸.۶ درصد

نکته: ممکن است بعضی از این صندوق‌ها فقط بخشی از بازدهی کسب‌شده را بین دارندگان واحد‌ها تقسیم کرده باشند و بخش دیگری از این بازدهی به شکل افزایش NAV واحدهای صندوق باشد.

بهترین صندوق سرمایه‌گذاری در سهام در سال 1402

برترین صندوق‌های سهامی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر بودند:

 • صندوق مشترک شاخصی کارآفرین | بازدهی سالانه: ۱۰۰۵ درصد
 • صندوق ثروت هامرز (ثهام) | بازدهی سالانه: ۶۵.۶۲ درصد
 • صندوق مشترک دماسنج | بازدهی سالانه: 41.33 درصد
 • صندوق مشترک ذوب‌آهن نو ویرا | بازدهی سالانه: ۳۸.۹۴ درصد
 • صندوق آسمان آرمانی سهام (آساس) | بازدهی سالانه: ۳۷.۸۸ درصد

بهترین صندوق اختصاصی بازارگردانی در سال ۱۴۰۲

پربازده‌ترین صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی از این قرارند:

 • صندوق گسترش نو ویرا | بازدهی سالانه: ۱۳۸.۱۴ درصد
 • صندوق توازن نوید | بازدهی سالانه: بازدهی سالانه: ۱۱۳.۱ درصد
 • صندوق آوای زاگرس | بازدهی سالانه: ۱۰۷.۳۱ درصد
 • صندوق گروه دی | بازدهی سالانه: ۱۰۶.۳۹ درصد
 • صندوق آوای فراز | بازدهی سالانه: ۸۴.۴۸ درصد

بهترین صندوق سرمایه‌گذاری مختلط در سال 1402

پربازده‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذای مختلط به شرح زیر بودند:

 • صندوق مشترک آسمان خاورمیانه | بازدهی سالانه: 40.14 درصد
 • صندوق اعتماد تمدن | بازدهی سالانه: 33.93 درصد
 • صندوق زیتون نماد پایا (زیتون) | بازدهی سالانه: 32.67 درصد
 • صندوق تضمین اصل سرمایه مفید | بازدهی سالانه: 32 درصد
 • صندوق آرمان سپهر آتی (آسام) | بازدهی سالانه: 31.34 درصد

بهترین صندوق جسورانه در سال 1402

پربازده‌ترین صندوق‌های جسورانه از این قرارند:

 • صندوق سپهر یکم (سپهر) | بازدهی سالانه: ۲۳۲.۳۷ درصد
 • صندوق فیروزه (ونچر) | بازدهی سالانه: ۷۱.۸۴ درصد
 • صندوق پیشرفت (پیشرفت) | بازدهی سالانه: ۲۲.۷۸ درصد
 • صندوق فناوری بازنشستگی (فنابا) | بازدهی سالانه: ۱۴.۶۸ درصد
 • صندوق فناوری‌های تکاملی (دیتا) | بازدهی سالانه: ۷.۳۸ درصد

بهترین صندوق سپرده کالایی در سال 1402

بهترین صندوق‌های سپرده کالایی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر بودند:

 • صندوق طلای سرخ نو ویرا | بازدهی سالانه: ۱۰۵ درصد
 • صندوق گروه زعفران سحرخیز | بازدهی سالانه: ۷۳.۲۵ درصد
 • صندوق طلای صبا | بازدهی سالانه: ۳۵.۳۴ درصد
 • صندوق کیمیا زرین کاردان | بازدهی سالانه: ۳۱.۸۴ درصد
 • صندوق طلای کهربا | بازدهی سالانه: ۳۱.۷۳ درصد

وضعیت کلی بورس در سال 1402

عملکرد بازار سهام در سال ۱۴۰۲ نشان داد نااطمینانی توأم با هراس به دلیل دستورالعمل‌های تحمیل‌شده از سوی سیاست‌گذار، مانع از ورود نقدینگی سرگردان شده است. این مساله باعث شکل‌گیری روند منفی قیمتی شد. به این ترتیب، با ورود به نیمه دوم سال و بالاگرفتن ریسک‌های سیاسی و اقتصادی تا حدود زیادی از جذابیت خرید سهام کم شد و عرضه‌ها شدت گرفت. اما با وجود این که در اسفندماه شاهد تقویت التهاب ارزی بودیم، باز هم این موضوع نتوانست سرمایه‌گذاران را برای خرید سهام قانع کند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد شاخص سهام در نیمسال نخست بیش از ۸ درصد بازدهی را کسب کرده؛ این در حالی است که در نیمه دوم ۱۴۰۲ درحدود 1.37 درصد بازدهی را به ثبت رسانده است. سایر سنجه‌های آمای در این بازار نشان‌گر این است که نیمه دوم سال برای بورس‌بازان از هر لحاظ نامطلوب بوده است. به عنوان مثال، در بخش ارزش معاملات خرد شاهد کاهش ۵۰ درصدی این شاخص آماری مهم هستیم.

از طرف دیگر، فشار از ناحیه سیاست‌گذار پولی در ماه‌های پایانی سال جاری در جهت کنترل نرخ تورم و صدور مجوز انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی، موجی از نااطمینانی را نزد فعالان بورسی دامن زد، چرا که تاثیر این بخشنامه بر روند خروج پول اثرات چشمگیری را بر جای گذاشت. با بررسی وضعیت ورود و خروج پول حقیقی به بازار مذکور به‌روشنی می‌توان متوجه اثر این بخشنامه بر عملکرد بازار بورس شد.

آمار و ارقام چه می‌گویند؟

آمارها نشان داد که در نیمه دوم سال خروج پول سهامداران خرد و حقیقی از بازار سهام سرعت بیشتری نسبت به شش ماه اول داشته است. خروج ۲۰۲۷۸ میلیارد تومانی پول از چرخه معاملات سهام بر همین موضوع تاکید می‌کند. این در حالی است که در نیمسال اول خروج پول حقیقی به میزان ۱۷۸۴۷میلیارد تومان بود. در طول این مدت افراد بیشتری از بازار خارج شده‌اند.

با‌ این حال، برخی از گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌تواند سبب ایجاد رونق در بورس شود. اما با بررسی بسته شدن پرونده بورس در سال ۱۴۰۲ متوجه شدیم که محرک دلار به‌تنهایی نمی‌تواند بورس را وارد رالی بازارها کند. در مجموع می‌توان گفت که شرایط سال جاری به‌کلی از جنس دیگری بود و بورس نتوانست تحرکات جدی از خود نشان بدهد.

The post معرفی برترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری سال 1402 appeared first on رده Rade.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *