وبلاگ
لیست شعب کشیک نوروزی سال 1403 تمامی بانک‌ها

لیست شعب کشیک نوروزی سال 1403 تمامی بانک‌ها

[این مطلب با اعلام بانک‌ها به‌روز می‌شود]

شعب کشیک نوروزی بانک سپه در سال 1403

شعب بانک سپه نیز همانند سایر بانک‌ها در روزهای ۲ و ۴ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹-۱۲ به مشتریان خود خدمات ارائه می کند.

لیست شعب کشیک بانک سپه در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک ملی در سال 1403

.بانک ملی ایران در تاریخ‌های ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و ۲ و ۴ فروردین ۱۴۰۳دارای شعب کشیک است و به مشتریان خدمات ارائه می‌کنند

لیست شعب کشیک بانک ملی در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک صادرات در سال 1403

طبق اعلام روابط عمومی بانک صادرات شعب این بانک در روز سه‌شنبه ٢٩ اسفندماه ۱۴۰۳و همچنین روزهای پنج‌‌شنبه ۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۳ و شنبه ۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۳از ساعت ٩ تا ١٢ برای خدمت‌رسانی به مشتریان و مردم سراسر کشور فعال خواهند بود.

لیست شعب کشیک بانک صادرات در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک آینده در سال 1403

شعب بانک آینده هم در تاریخ‌های ۲۹ اسفقند ۱۴۰۲ و ۴ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹-۱۲:۳۰ به مشتریان خود خدمات ارائه می‌کنند.

لیست شعب کشیک بانک آینده در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک کشاورزی در سال 1403

لیست شعب تهران و شهرستان‌های بانک کشاورزی در روزهای ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و شنبه و ۲ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۸-۱۲ و ادارات مرکزی ۸-۱۳ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند.

لیست شعب کشیک بانک کشاورزی در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک دی در سال 1403

بانک دی هم لیست شعب کشیک خود را برای تاریخ ۲ و ۴ فروردین ۱۴۰۳ منتشر کرده است که به شرخ زیر خواهد بود:

لیست شعب کشیک بانک دی در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک مسکن در سال 1403

در ایام نوروز ۱۴۰۳ نیز شعب بانک مسکن از ساعت ۹-۱۲ ۴ فروردین ۱۴۰۳ آماد خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند که در جدول زیر شعب کشیک آمده است:

لیست شعب کشیک بانک مسکن در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک رفاه در سال 1403

شعب بانک رفاه در تاریخ ۲ و ۴ فروردین از ساعت ۹-۱۲ به مشتریان خود خدمات ارائه می‌کنند.

لیست شعب کشیک بانک رفاه در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک توسعه تعاون در سال 1403

بانک توسعه تعاون همانند سایر بانک‌ها شعب کشیک خود در نوروز 1403 را مشخص کرده و آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند.

لیست شعب کشیک بانک توسعه تعاون در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک تجارت در سال 1403

شعب این بانک در تاریخ ۲ و ۴ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹-۱۲ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند.

لیست شعب کشیک بانک تجارت در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک پاسارگاد در سال 1403

شعب کشیک بانک پاسارگاد در روزهای ۲ و ۴ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹-۱۲ به مشتریان خود ارائه می‌دهد

لیست شعب کشیک بانک پاسارگاد در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک شهر در سال 1403

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ و ۲ فروردین ۱۴۰۳ شعب بانک شهر به عنوان شعب کشیک آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند.همچنین از تاریه ۵-۱۱ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹:۱۵-۱۲:۴۵ و در تاریخ ۹ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹:۱۵-۱۱:۴۵ به مشتریان خدمات ارائه می کنند.

۱۴۰۲ لیست شعب کشیک بانک شهر ۲۹ اسفند

۱۴۰۳ لیست شعب کشیک بانک شهر در ۲ فروردین

شعب کشیک نوروزی بانک پارسیان در سال 1403

شعب بانک پارسیان نیز در روزهای ۲ و ۴ اسفند از ساعت ۹-۱۲ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند.

لیست شعب کشیک بانک پارسیان در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی پست‌ بانک در سال 1403

شعب کشیک نوروزی پست بانک در روزهای ۲و ۴ فروردین 1403از ساعت ۹ تا ۱۲ آماده خدمت‌رسانی هستند.

لیست شعب کشیک پست بانک در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک سینا در سال 1403

شعب بانک سینا هم در تاریخ ۲ و۴ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹-۱۲ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند.

لیست شعب کشیک بانک سینا در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک سرمایه در سال 1403

شعب بانک سرمایه نیز در تاریخ ۲ و ۴ فروردین در شعب کشیک خود آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند.

لیست شعب کشیک بانک سرمایه در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک خاورمیانه در سال 1403

بانک خاورمیانه هم از این موضوع مستثنی نیست و درعید نوروز از ساعت ۹ الی ۱۲ در شعب کشیک خود آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند.

لیست شعب کشیک بانک خاورمیانه در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی موسسه اعتباری ملل در سال 1403

شعب موسسه ملل نیز در تاریخ ۲ فروردین و ۴ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹ الی ۱۲ آماده خدت‌رسانی به مشتریان خود هستند.

لیست شعب کشیک موسسه ملل در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک کارآفرین در نوروز 1403

شعب این بانک در تاریخ‌های ۲ و ۴ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹:۳۰-۱۲:۳۰ به مشتریان خود خدمات ارائه می‌دهد.

لیست شعب کشیک بانک کارآفرین در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک گردشگری در نوروز 1403

شعب کشیک نوروزی این بانک در تاریخ ۲ و ۴ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹-۱۲ آماده خدمت‌رسانی به مشتریان خود هستند.

لیست شعب کشیک بانک گردشگری در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک اقتصاد نوین در نوروز 1403

شعب تهران و شهرستان بانک اقتصادنوین در تاریخ ۲ و ۴ فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۹:۳۰-۱۲:۳۰ به مشتریان خود خدمات ارائه می‌کنند.

لیست شعب کشیک بانک اقتصادنوین در نوروز ۱۴۰۳

شعب کشیک نوروزی بانک سامان در نوروز 1403

بانک سامان نیز فقط ساعت کاری شعب خود را اعلام کرده و فعلا خبری از لیست شعب کشیک نیست.

ساعت کاری شعب بانک سامان در ایام نوروز شنبه-۴ شنبه ۸:۳۰-۱۳ و در روزهای ۵ شنبه ۸:۳۰-۱۲ است

فهرست کشیک نوروزی کارکنان سامانه‌های پرداخت بانک‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات

با دستور بانک مرکزی فهرست نوروزی کارکنان و سامانه‌های پرداخت بانک‌ها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آن‌ها مشخص شد

فهرست کشیک نوروزی پشتیبانی بانک‌ها

The post لیست شعب کشیک نوروزی سال 1403 تمامی بانک‌ها appeared first on رده Rade.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *