وبلاگ
قانون عیدی، سنوات و پاداش سال 1400 + نحوه محاسبه

قانون عیدی، سنوات و پاداش سال 1400 + نحوه محاسبه

قرارداد استمهال

همه کارفرماها موظف هستند به هر کدام از کارگران و کارمندان خود بابت یکسال کار، عیدی و سنوات پرداخت کنند. عیدی آخر سال هم به کارمندان دولتی تعلق می‌گیرد و هم کارگران و کارمندان تحت قرارداد با تامین اجتماعی. اما سنوات سال 1400 تنها به کسانی تعلق می‌گیرد که قرارداد یکساله با کارفرمای خودشان بسته‌اند. برای دانستن محاسبه عیدی 1400، محاسبه پاداش و سنوات 1400 و باقی مزایایی که آخر سال به تمام کارمندان و کارگران تعلق می‌گیرد، این مطلب را تا انتها بخوانید.

قانون عیدی و پاداش کارگران و کارمندان

سال 1374 قانون نحوه پرداخت عیدی و پاداش کارگران شاغل توسط مجلس تصویب شد. این قانون در تمام این سال‌ها هم تغییری نکرده است. قانون عیدی و سنوات می‌گوید تمام شرکت‌ها و کارفرماها موظف هستند در ازای یکسال کار، معادل 60 روز دستمزد بر مبنای حقوق پایه، عیدی به کارمندان و کارگران خود پرداخت کنند. این حداقل مبلغ عیدی است که تمام کارفرمایان باید به کسانی که برای آنها مشغول کار هستند، بپردازند. اما قانون مبلغ حداکثری هم برای عیدی تعیین کرده که معادل 90 روز حقوق روزانه قانونی فرد خواهد بود. سوال خیلی‌ها برای محاسبه عیدی 1400 این است که اگر فرد کمتر از یکسال در شرکتی کار کند تکلیف چیست. در این صورت فرد به ازای هر ماه حضور در کارگاه باید معادل 5 روز حقوق خودش را عیدی بگیرد؛ یعنی اگر شش ماه در شرکتی کار کند نصف عیدی کامل – که می‌شود 30 روز- را خواهد گرفت و در صورتی که سه ماه از حضورش در کارگاه یا شرکت جدید گذشته باشد، یک‌چهارم عیدی کامل – یعنی 15 روز – به او تعلق می‌گیرد.

نکات مهم درباره عیدی و پاداش 1400

  • عیدی و پاداش کارگران و کارمندان نیمه‌وقت و پاره‌وقت که کمتر از ساعت قانونی تعیین شده کار کرده‌اند، به نسبت ساعات حضور محاسبه و پرداخت می‌شود.
  • کسانی که حقوق ساعتی می‌گیرند و درآمد ماهانه متغیری دارند، محاسبه عیدی و پاداش آنها براساس میانگین حقوق دریافتی سه ماه آخر خواهد بود.
  • کسانی که در طول سال از خدمت اخراج یا بازنشسته شده‌اند یا به نحوی کمتر از یکسال در یک شرکت حضور داشته‌اند، به نسبت مدت کارکرد عیدی و پاداش سالانه می‌گیرند.

حداقل حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان در 1401

قانون سنوات کارگران و کارمندان

قسمتی از تسهیلات حقوق و معیشتی هر فرد شاغل سنوات است. کارفرمایان موظف هستند پاداش سنوات را به افرادی که برای آنها کار می‌کنند، بدهند. مقدار سنوات هر سال را شورای عالی کار مشخص می‌کند. برای گرفتن سنوات هم دو راه وجود دارد؛ اول این‌که بعد از پایان قرارداد هر سال آن را به کارمند یا کارگر پرداخت کنند. روش دوم هم این است که کارمند یا کارگر بعد از بازنشستگی یا تمام شدن دوران همکاری‌اش با کارگاه یا شرکت، حق سنوات سال‌های گذشته را یک‌جا بگیرد.

بیشتر کارگاه‌ها و شرکت‌های خصوصی که موظف به پرداخت حق سنوات به کارکنانشان هستند، روش اول را ترجیح می‌دهند و در پایان سال محاسبه عیدی و سنوات را انجام داده و آن را پرداخت می‌کنند. مبلغ سنوات هر کارمند به این شکل خواهد بود که اگر به ازای هر سال کار، یک ماه پایه حقوق را به عنوان سنوات دریافت می‌کند. اگر سابقه کاری هم کمتر از یک سال باشد، میزان سنوات پرداختی به اندازه میزان کارکرد و روزهای کاری او خواهد بود.

نکات مهم درباره سنوات 1400

  • میزان سنوات 1400 کارگران پاره وقت یا کارمندان ساعتی بر اساس میانگین دریافتی حقوق سه ماه آخر محاسبه می‌شود.
  • کارگران شرکت‌های پیمانکاری هم باید سنوات بگیرند و تغییر مدیریت این شرکت‌ها به هیچ عنوان روی دریافت سنوات آنها اثرگذار نخواهد بود و پیمانکار موظف به پرداخت آن است.
  • در صورتی که کارفرما از پرداخت سنوات شانه خالی کند، کارگر می تواند با شکایت به اداره کار میزان سنواتی که طلب دارد را بگیرد.

مشمولین دریافت عیدی در سال 1400

این را بگوییم و خلاص‌تان کنیم؛ تمام کارگران و کارمندان که تحت قانون اداره کار هستند و نامشان به اسم کارگر در قانون آمده، مشمول دریافت عیدی سال 1400 و سال‌های بعد از آن هستند. حتی اگر کارگری کمتر از یکسال هم سابقه کار داشته باشد، مشمول گرفتن عیدی و پاداش آخر سال می‌شو. یعنی اگر کسی سابقه کار از یک ماه تا یکسال را در هر شرکت و کارگاهی داشته باشد، باید در پایان سال عیدی بگیرد. البته فراموش نکنید نحوه محاسبه و میزان عیدی کارگران اداره کار با کارمندهای ارگان‌های دولتی متفاوت است.

مشمولین دریافت پاداش و سنوات در سال 1400

تمام کارگاه‌ها و شرکت‌هایی که تحت قانون اداره کار فعالیت می‌کنند، در زمان پایان قرارداد کارگران، باید یک ماه حقوق به عنوان پاداش سنوات به آنها بپردازند. البته اگر کارگر کمتر از یکسال سابقه کار داشته باشد، به اندازه زمان حضورش در آن کارگاه محاسبه سنوات انجام می‌شود. ختم کلام این‌که همه کارگاه‌ها باید حق سنوات بدهند و همه کارگران مشمول دریافت آن خواهند بود. پس اگر جایی شنیدید که مزایای پایان کار فقط به افراد با سابقه کار بیش از یک سال یا کارگرانی که کار خود را ترک نمی‌کنند، تعلق می‌گیرد، این ادعا کاملا غلط است و حق سنوات باید به همه کارگران شاغل پرداخت شود. پس اگر کمتر از یکسال سابقه کار دارید، یا کارگر و کارمند پاره‌وقت یا ساعتی هستید، به اندازه میزان کارکرد باید حق سنوات بگیرید. میانگین حقوق 90 روز آخر شما هم مبنای محاسبه حق سنوات خواهد بود.

نحوه محاسبه عیدی و پاداش

محاسبه عیدی و پاداش 1400 همیشه یکی از دغدغه‌های دریافت‌کنندگان آن است. قبل از هر چیز بدانید نحوه محاسبه عیدی 1400 کارگران و کارمندان و بازنشستگان و مستمری‌بگیران از همدیگر متفاوت است.

محاسبه عیدی کارگران دوماه حقوق پایه است. البته این دوماه پایه حقوق حداقل محاسبه عیدی کارگران است و حداکثر آن هم سه ماه پایه حقوق مصوب هر سال است

محاسبه عیدی 1400 برای کارمندان دولت با کارگران متفاوت است. مبلغ عیدی برای کارمندان ارگان‌های دولتی به فاکتورهایی مانند مقدار حقوق و میزان تورم بستگی دارد. طبق محاسبه عیدی و پاداش 1400 که توسط هیات وزیران انجام شده، عیدی کارمندان از حداقل مبلغ یک میلیون و 500 هزار تومان برای هر کارمند شروع خواهد شد.

دولت هنوز میزان عیدی امسال را برای بازنشستگان اعلام نکرده است. اما با توجه به تورم 40 درصدی امسال و نحوه محاسبه عیدی بازنشستگان که به عواملی مثل نرخ تورم وابسته است، مقدار عیدی بازنشستگان حدود 2 میلیون تومان خواهد بود.

مبلغ عیدی مستمری‌بگیران تامین اجتماعی هم مانند بازنشستگان است و با این‌که هنوز سازمان تامین اجتماعی مبلغ دقیق آن را اعلام نکرده اما عیدی مستمری بگیران در سال 1400 حدود 2 میلیون تومان خواهد بود.

حداقل و حداکثر میزان عیدی در 1400

قانون عیدی و سنوات و شیوه محاسبه عیدی و پاداش 1400 کارمندان دولت، کارگران تامین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری بگیران از متفاوت است. کارگران با گرفتن حداقل دو و حداکثر سه حقوق پایه یعنی 5 میلیون و 300 هزار تومان تا 7 میلیون و 900هزار تومان حداکثر عیدی و پاداش امسال را می‌گیرند. محاسبه عیدی 1400 برای کارمندان دولت هم هنوز قطعی نشده، اما احتمالا از حداقل یک میلیون و 500 هزار تومان شروع خواهد شد که کمترین میزان عیدی و پاداش 1400 است.

The post قانون عیدی، سنوات و پاداش سال 1400 + نحوه محاسبه appeared first on رده Rade.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *