وبلاگ
قالیباف: چالش امروز غرب بازگشت آسیا به مرکز قدرت اقتصادی و سیاسی جهان است

قالیباف: چالش امروز غرب بازگشت آسیا به مرکز قدرت اقتصادی و سیاسی جهان است

قالیباف: چالش امروز غرب بازگشت آسیا به مرکز قدرت اقتصادی و سیاسی جهان است

رییس مجلس شورای اسلامی چالش امروز غرب را بازگشت آسیا به مرکز قدرت اقتـصادی و سیاسـی جهان دانست و گفت: نشست مجمع پارلمان‌های آسیایی تاثیر به سزایی در آسیب‌شناسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و ارتقاء جایگاه جهانی آسیا دارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف، روز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه نشست کمیته دائمی برنامه ریزی و بودجه مجمع پارلمان‌های آسیایی که به میزبانی تهران در حال برگزاری است، با ابراز خرسندی از قبول دعوت شرکت کنندگان در این اجلاس گفت: امیدوارم دستاورد این نشست برداشتن گام‌هایی مؤثر در راستایِ تقویت همکاری و همدلی میان پارلمان‌های عضو مجمع مجالس آسیایی باشد.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: امروزه قاره کهن آسیا با برخورداری از مولفـه‌هـا و مشخـصه‌های نقـش آفـرین تاریخی، تمدنی، فرهنگی و اقتصادی در کـانون تحولات ژئوپولتیک جهانی قرار گرفته و از موقعیت محوری در صحنه بین المللی برخوردار اسـت. حضور تمدنهای کهن، جابه‌جایی تدریجی و مستمر مرکز ثقل قدرت جهانی از اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام و پیش بینی تبدیل قاره آسیا به کانونِ قدرتِ اقتصادی نظام بین‌الملل، سبب شده است تا توصیف سَده بیست و یکم در قالب تعبیر «سده آسیایی» در ادبیات سیاست بین‌الملل این دوران رواج گسترده‌ای یابد.

وی با بیان اینکه کشورهای آسیایی می‌توانند مکمل یکدیگر شده و آسیایی‌ها را از هویتی متمایز در قالب «وحدت در کثرت» در سده جاری برخوردار کنند، یادآور شد: آنچه که امروز در قالب چرخشِ قدرت در نظام بین الملل شاهد هستیم، می‌تواند زمینه ساز فراخوان آسیایی برای بازنگری و تجدیـدِ ساختارِ نهادهای بین‌المللی هماننـد سـازمان ملـل متحد به ویژه در ساختارهای اقتـصاد، تجـارت و نظام مالی بین‌المللی و نهادهـای مربوطه شود.

چالش امروز غرب بازگشت آسیا به مرکز سیاست جهانی و قدرت اقتـصادی و سیاسـی است

رییس قوه مقننه کشور، بازگشت آسیا به مرکز سیاست جهانی و قدرت یابی اقتـصادی و سیاسـی این قاره را یکی از مهمترین چالش‌های نظام بین المللِ غرب محور در سـده بیـست و یکـم برشمرد و گفت: راه دستیابی به این هدف عالی و مدیریت این چـرخشِ تـاریخی نهادینـه سـازیِ همکاری‌های چند جانبه در بستر همگرایی منطقه ای است. این همگرایی، یک امکان و به تعبیر شایسته تر یک اولویت اساسی برای آسیایی‌ها در دوران «سده آسیایی» است که باید بر هویت یـابی مـشترک اسـتوار شده و سـازوکارها و نهادهـای قاره‌ای در این مسیر تاسیس شوند.

قالیباف با تاکید بر اینکه این سازوکارها باید قـادر بـه حـل مسائل منطقه‌ای بوده و انسجام و هماهنگی منطقه‌ای را موجب شود، تصریح کرد: یکی از این سازوکارها، «مجمع مجالس آسیایی» به عنوان یک نهاد با تجربه و با سابقه آسیایی است که امیدوارم این نشست گام مهمی در امر افزایش کارآمدی این نهاد در آسـیب‌شناسـی و شناسـایی نقاط قوت و ضعف منطقه گرایی آسیا به منظور توسعه همکاری های بین قـاره‌ای و ارتقـاء جایگـاه جهـانی آسـیا باشد.

احترام به ادیان و ارزش‌های دینی یک وظیفه همگانی است

رییس مجلس شورای اسلامی یکی از وجوه تنوع و تکثر در قاره تاریخی آسیا را گرایش به ادیان دانست و گفت: همگرایی میان ادیان و مذاهب مختلف جهان، از جمله‌ی عوامل مهم برای بقای بشریت و تقویت فرهنگ صلح، امنیت، تساهل و تسامح است. تعامل میان ادیان و مذاهب مختلف در جهت تقویت همگرایی و همکاری متقابل میان ملتهای جهان، نقش اساسی ایفا میکند.

وی ادامه داد: مطابق با آنچه در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، هر نوع اهانت و هتک حرمتِ مذهبی و هر رفتار غیرقانونی علیه افراد و گروه‌ها به دلیل مذهب، غیرمجاز و ممنوع اعلام شده است. این در حالی است که در مواردی مشاهده می‌شود، مدعیان حقوق بشر به بهانه آزادیِ بیان حتی در محکوم کردن اینگونه اقدامات که بر خلاف نص صریح قوانین بین المللی است، از خود سلب مسئولیت می‌کنند.

به گزارش فارس، رییس قوه مقننه تاکید کرد: در شرایطی که محترم شمردن عقاید و مقدسات و هر آنچه که جزء ارزش‌های تمامی جوامع انسانی است، از حقوق اولیه افراد به شمار می‌رود. بنابراین در جهان امروز با وجود دیدگاه‌ها، فرهنگ‌ها و تمدن‌های متفاوت احترام به ادیان و ارزش‌های دینی یک وظیفه همگانی است.

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه مطابق آنچه در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، هر نوع اهانت و هتک حرمت مذهبی و هر رفتار غیرقانونی علیه افراد و گروه ها به دلیل مذهب، غیرمجاز و ممنوع اعلام شده است، یادآور شد: این در حالی است که در مواردی مشاهده می شود، مدعیان حقوق بشر به بهانه آزادی بیان حتی در محکوم کردن اینگونه اقدامات که بر خلاف نص صریح قوانین بین المللی است، از خود سلب مسئولیت می کنند. در شرایطی که محترم شمردن عقاید و مقدسات و هر آنچه که جزء ارزش های تمامی جوامع انسانی است، از حقوق اولیه افراد به شمار می رود.

اجازه اهانت به کتب آسمانی و مقدسات دینی با هر توجیهی از سوی دولت سوئد پذیرفتنی نیست

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه در جهان امروز با وجود دیدگاه ها، فرهنگ ها و تمدن های متفاوت احترام به ادیان و ارزش های دینی یک وظیفه همگانی است، گفت: اقدام شنیع اخیر، درخصوص هتک حرمت به قرآن کریم که در کشور سوئد صورت گرفت با احترام به ارزش‌های دینی، در تضاد کامل قرار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه این اقدام به طور قوی توسط جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اسلامی محکوم می شود، ابراز داشت: اجازه اهانت به کتب آسمانی، مقدسات دینی و قرآن کریم با هر توجیهی از سوی دولت سوئد پذیرفتنی نیست. دموکراسی و آزادی خواندن اینگونه اقدامات نیز منجر به جریحه دار شدن احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان در سراسر جهان خواهد شد. در این راستا جمهوری اسلامی ایران از کشور سوئد و دیگر کشورهای غربی مدعی دموکراسی انتظار دارد تا با تصویب قوانینی نسبت به حفظ حرمت مقدسات دینی اقدام کرده تا در آینده، دیگر شاهد اینگونه اقدامات وهن آمیز که منجر به ایجاد اختلاف میان پیروان ادیان مختلف می شود، نباشیم.

جنایت صهیونیست‌ها در کرانه باختری و نوار غزه و قتل عام کودکان از مصادیق بارز جنایت سازمان‌یافته است

قالیباف در ادامه با اشاره به این مطلب که تشدید اقدامات جنایتکارانه صهیونیست‌ها درکرانه باختری و نوار غزه طی ماه های اخیر و قتل عام کودکان، زنان و سالخوردگان مظلوم فلسطینی و نیز تخریب اموال و منازل فلسطینیان از مصادیق بارز جنایت سازمان‌یافته و تروریسم است، گفت: در یورش و تجاوز اخیر صهیونیست‌ها به اردوگاه ۱۳ هزار نفری جنین، نظامیان صهیونیستی زیرساخت‌های حیاتی شهر از جمله مراکز درمانی، آمبولانس‌ها و تاسیسات انتقال آب آشامیدنی و فاضلاب را هدف قرار دادند و در طی این تجاوز ظالمانه ده ها مبارز فلسطینی شهید و صدها نفر مجروح شدند که در میان شهدا 4 نوجوان زیر 18 سال قرار داشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: این اقدامات ظالمانه که طی ۲۰ سال گذشته بزرگترین یورش اشغالگران به کرانه باختری محسوب می شود، در حالی صورت می گیرد که تنها جرم مردم مقاوم جنین، مقابله با تجاوزات این رژیم نامشروع و کودک کش بوده که با محاصره غیرانسانی اردوگاه و با شلیک گاز اشک آور و تهدید به بمباران منازل، ۴ هزار فلسطینی را مجبور به ترک منازل خود کردند.

موضع محافل غربی و آمریکایی در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، موضع حمایتی یا منفعلانه است

وی ادامه داد: امروز کابینه تندرو و افراطی نتانیاهو که ماه ها است درگیر اعتراضات و ناامنی های داخلی است چاره ای ندارد تا برای فرار از ناامنی‌های گسترده، در مقابل قدرت رو به ‌رشد مقاومت و نشان دادن توانمندی‌های واهی خود، دست به چنین اقدامات و جنایاتی بزند، اما در عین حال محافل غربی و آمریکایی همواره همانند دهه های گذشته در مقابل جنایات رژیم موقت صهیونیستی موضع حمایتی و یا منفعلانه داشته اند.

به گزارش فارس، قالیباف در ادامه افزود: در عین حال در طرف مقابل ملت مظلوم اما مقتدر فلسطین این بار نیز همانند تجاوزات گذشته با ایستادگی و پایداری در مقابل جنایات رژیم صهیونیستی اشغالگران را وادار به عقب نشینی کامل از شهر جنین و اردوگاه کرده و پیروزی دیگری را رقم زدند و بار دیگر اثبات کردند تنها راه مقابله با اشغالگران و احقاق حق و آزادی سرزمین های تحت اشغال فلسطین با پایداری و مقاومت، میسر می شود.

تنها راه صلح پایدار با تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس میسر است

رئیس قوه مقننه در ادامه تأکید کرد: در این راستا، جمهوری اسلامی ایران از تمامی کشورهای اسلامی و همچنین نهادها و کشورهای حامی آرمان فلسطین و گروه های حقوق بشری و آحاد جوامع و ملل حق طلب، آزاده و ظلم‌ستیز می خواهد تا با قرارگیری در کنار ملت مظلوم، ستمدیده و مقتدر فلسطین در دفاع از حقوق آنها اقدام، و رژیم صهیونیستی را در قبال ارتکاب این جنایات و اقدامات ناقض قوانین و مقررات بین‌المللی پاسخگو کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه صلح پایدار تنها با راه حلی مبتنی بر رفع تجاوز صهیونیسم از سرزمین های اسلامی، تضمین و تحکیم حقوق مسلم مردم فلسطین از جمله حق بازگشت کلیه فلسطینی‌های رانده شده از وطن به سرزمین مادری خود و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف میسر خواهد بود، اظهار داشت: در این مسیر جمهوری اسلامی ایران علاوه بر تاکید بر مقاومت مردمی فلسطین از راه حل دموکراتیک مبتنی بر برگزاری یک همه‌پرسی فراگیر با حضور همه مردم فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی در اولین زمان ممکن جهت تعیین سرنوشت آنان حمایت می کند.

مجلس شورای اسلامی برای همکاری و تعامل هدفمند با همتایان آسیایی خویش، آمادگی کامل دارد

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه به نمایندگی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران آمادگی کامل پارلمان جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری و تعامل فعال و هدفمند با همتایان خویش در مجالس دیگر منطقه در رهیافت ارزشمند تقویت همگرایی و دستیابی به اهداف مشترک خویش در سطح آسیا اعلام می کنم، خاطرنشان ساخت: بدیهی است در دیدار با رؤسای محترم هیات های پارلمانی شرکت کننده در این نشست، در خصوص موضوعات مهم کاری و برنامه های قابل اجرا در چارچوب مجمع مجالس آسیایی تبادل نظر خواهیم کرد.

پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *