وبلاگ
با موافقت نمایندگان مجلس، سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور تشکیل می شود

با موافقت نمایندگان مجلس، سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور تشکیل می شود

با موافقت نمایندگان مجلس، سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور تشکیل می شود

نمایندگان مجلس، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران را مکلف به همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون و اتاق اصناف کشور ایران، برای ایجاد سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور کردند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه (16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش طرح تأمین مالی تولید و زیرساختها با ماده 24 این طرح با 169 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 24 این طرح؛ در مواردی که طبق قانون از جمله ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب – 01/02/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن یا تصویب شورا، جبران صرفه جویی حاصل از سرمایه گذاری به صورت پرداخت نقدی و یا واگذاری دارایی برعهده دستگاه اجرایی است، به دستگاه اجرایی مذکور اجازه داده می شود همزمان یا قبل از آغاز پروژه در چهارچوب مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، اوراق گواهی صرفه جویی منتشر و یا اوراق گواهی صرفه جویی منتشر شده از سوی سرمایه گذار را تضمین نماید. دستگاه اجرایی ذیربط مکلف به تحویل دارایی پایه گواهی صرفه جویی یا معادل آن دارایی دیگر و یا معادل نقدی آن، مطابق قرارداد است.

همچنین نمایندگان ضمن اصلاح ماده 25 طرح مذکور، این ماده را با 159 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

در ماده 25 نیز آمده است؛ به منظور معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در کشور و جذب تأمین مالی خارجی، سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های اقتصادی و فنی ایران مکلف است باهمکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون و اتاق اصناف کشور ایران ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون، نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی تحت عنوان «سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور» اقدام نماید. اطلاعات مندرج در سامانه مذکور باید به زبان فارسی و حداقل دو زبان پرکاربرد دنیا برای تمامی سرمایه گذاران قابل رویت بوده و امکان بارگذاری اطلاعات و مطالعات پروژه را برای متقاضیان جذب تأمین مالی خارجی فراهم نماید.

تبصره 1- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است به تمامی اشخاصی که متقاضی انجام یا جذب تأمین مالی خارجی هستند دسترسی لازم برای استفاده از خدمات سامانه موضوع این ماده را به صورت رایگان اعطاء نماید.

تبصره 2- عدم درج اطلاعات در سامانه موضوع این ماده، مانع جذب تأمین مالی خارجی برای دستگاه های اجرایی یا اشخاص حقوقی نیست.

تبصره 3- دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی حداکثر سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورا می رسد.

همچنین نمایندگان با ماده 26 این طرح با 150 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 26 طرح مذکور؛ به منظور ارتقاء توان رقابت در جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی مصوب برای اجرای طرح های سرمایه گذاری خارجی دارای مجوز موضوع ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی، کلیه دستگاه های اجرایی متولی طرح های سرمایه گذاری مکلفند:

الف- ظرف سه (3) ماه از تاریخ تصویب این قانون، فهرست فرصتها، بسته ها و پروژه های سرمایه گذاری، مجوزهای بدون نام، مشوق های سرمایه گذاری و تسهیلات قابل ارائه به سرمایه گذاران در حوزه کاری خود را شناسایی و تدوین نموده و به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد دنیا تهیه و علاوه بر ارائه به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری کشور درج و حداقل هر سه (3) ماه یکبار بروزرسانی نمایند.

ب- انجام مطالعات پیش امکان سنجی موضوعات بند (الف) به صورت هر سه (3) ماه یکبار و به روز نمودن اطلاعات مربوط به آن ها و اعلام به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، به زبان فارسی و دو زبان پرکاربرد و درج آن در سامانه جامع اطلاعات سرمایه گذاری خارجی کشور.

پ-اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و بکارگیری سرمایه های خارجی که موافقت اصولی اولیه آن را برای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی صادر نموده اند، بکار گرفته و گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایه گذاری را هر شش (6) ماه یکبار به سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ارایه نمایند.

همچنین دستورالعل اجرایی ظرف مدت 3 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می گردد.

نمایندگان ملت در مجلس ماده 27 این طرح را نیز با 153 موافق، 10 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.

براساس ماده 27؛ دستگاههای اجرایی و استانداری ها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق اصناف ایران و اتاق تعاون ایران موظفند ظرف مدت شش (6) ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تهیه، تصویب و انتشار فهرست بسته های سرمایه گذاری بدون نام در بخشهای مختلف اقتصادی مربوط به خود اقدام نموده (با به روز رسانی الزامی در هر شش (6) ماه یکبار) و با رعایت شرایط رقابتی آن‌ها را به سرمایه گذاران واجد شرایط واگذار نمایند. در خصوص بسته هایی که قابلیت جذب سرمایه گذار خارجی را دارد، دستگاه اجرایی یا استانداری موظف است مجوز مربوطه را در سامانه موضوع ماده (25) این قانون بارگذاری نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است امکان صدور بسته های سرمایه گذاری بدون نام را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب- 15/11/1399 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مصوب- 24/12/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن ایجاد نماید.

تبصره 1- مشارکت دستگاه اجرایی در طرح های موضوع بسته سرمایه گذاری بدون نام با رعایت اصل (80) قانون اساسی بلامانع است.

تبصره ۲- پس از واگذاری بسته سرمایه گذاری بدون نام، هیچ دستگاه اجرایی یا نهادی حق مطالبه ی مجوز جدید را از سرمایه گذار ندارد و نمی تواند نسبت به ابطال مجوز صادر شده خود اقدام نماید. اشخاص متخلف از این حکم و همچنین بالا ترین مقام دستگاه اجرایی یا نهاد ذی‌ربط متخلف از حکم این تبصره به دو (2) تا پنج (5) سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

تبصره 3- دستورالعمل ارزیابی دستگاههای اجرایی و مسئولین آنها بر اساس تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام صادره و نیز حداقل تعداد بسته های سرمایه گذاری بدون نام الزامی برای هر دستگاه ظرف مدت سه (3) ماه توسط شورا اعلام می گردد.

پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *