درباره ما

یکی از خدمات اصلی روزمره مورد نیاز افراد، بهره‌گیری از خدمات بانکی است و یکی از دغدغه‌های اصلی افراد مراجعه به شعب بانک‌ها و انتظار برای انجام امور بانکی می‌باشد. وام پو با مد نظر قرار دادن این دغدغه و با تفکر حذف تردد‌ها و مشکلات مربوط به آن و از سوی دیگر جدا شدن از محدودیت‌های زمانی و مکانی، اقدام به راه‌اندازی این سایت کرده است.در شرایط موجود و نیاز به حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی، سایت وام پو بیش از هر زمان ارزشمند و مناسب حال مشتریان خواهد بود.

فرهنگ ما بر اساس فروتنی، استانداردهای متعالی اخلاقی، صداقت و شفافیت ایجاده شده است. ما سعی می‌کنیم که اعضای تیم عاشق کارشان باشند تا بتوانند محصولی را خلق کنند که مشتریانمان عاشقش شوند.

آنچه که در ما مشترک است، ماموریتی است که از قلب ما شروع می‌شود و اشتیاقی است به همکاری برای ساختن چیزی با ارزشِ ماندگار و رشد شخصی برای همکاران و اعضای تیم.