وبلاگ
تکالیف دستگاه‌ها برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های تملک دارایی مشخص شد

تکالیف دستگاه‌ها برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های تملک دارایی مشخص شد

تکالیف دستگاه‌ها برای مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های تملک دارایی مشخص شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی شد. همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف به مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌های جدید و نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده کردند.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه،10مهر) مجلس شورای اسلامی، بندهای (الف)تا(پ) ماده 20 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی شد. همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف به مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی در طرح‌های جدید و نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده کردند.
ماده 20-دستگاه های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان، طرح های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی های سرمای های و طرح های سرمای های خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه گذار است.
ب- راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه ای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ- درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق های مالیاتی مقرر در جزءهای (1) و (2) بند «ث» ماده (132) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (138) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی 1394/2/1 می شود. طرحهای موضوع «قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 1366/8/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *